3BB News & Activity

3BB เชียงราย ออกบูธและจัดกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ 3BB Fiber

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  3BB เชียงราย ได้จัดกิจกรรมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB  FIber โดยมีการตั้งบูธ พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์  แจกใบปลิวและเปิดรับชำระค่าบริการ ในพื้นที่ อ.เชียงแสน,  อ.ป่าแดด, อ.เมือง และ อ.พญาเม็ง  มีลูกค้าให้สนใจและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก