3BB News & Activity

3BB ลำพูน จัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นยอดขาย รอบตลาดในตัวเมือง

เมื่อเร็วๆนี้ 3BB จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่รอบอำเภอเมือง จ.ลำพูน บริเวณตลาดนัด และโรงเรียน โดยได้แจกใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต พร้อมแนะนำโปรโมชั่นต่างๆของ 3BB ทั้ง VDSL และ Fiber รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งมีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก