3BB News & Activity

3BB นครศรีฯ จัดกิจกรรม 3BB ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสิชล)

เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา 3BB นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม 3BB ทำดีเพื่อพ่อ ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยในปีนี้จัดขึ้น  ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (บ้านสิชล) โดย นายวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการเขต นครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน 3BB นครศรีธรรมราชนำขนม-นม ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเสื้อผ้าสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นให้ทางสถานคุ้มครองฯไว้ใช้ประโยชน์  รวมทั้งได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความบันเทิงอีกด้วย  รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผู้ใช้บริการสตรี ซึ่งแปรรูปจากวัสดุรีไซเคิล  พร้อมได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้เป็นที่ระลึกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ด้วย  และก่อนเดินทางกลับทางคณะ 3BB นครศรีธรรมราช ได้บริจาคเงินจำนวนหนึ่ง ให้ทางสถานคุ้มครองฯไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆต่อไป  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มและความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างยิ่ง