3BB

News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริเวณตลาดเกษตร จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ณ ตลาดนัดสี่กอและแหล่งชุมชนใกล้เคียง  เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ  Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ มีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


 

25/12/2017 14:59:18
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th