3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดบริเวณตลาดเกษตร จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ณ ตลาดนัดสี่กอและแหล่งชุมชนใกล้เคียง  เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ  Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ มีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก