3BB

News & Activity

3BB นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆนี้ นายวรชาติ  บุญแสง ผู้จัดการเขต นครศรีธรรมราช บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน 3BB นครศรีธรรมราช  ได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ้านบางสิบบาท ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,  บ้านบางมูลนาค  ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยมีนายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารตำบลป่าระกำ  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และตัวแทนประชาชนได้ร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก 3BB14/12/2017 10:38:31
Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th