3BB News & Activity

3BB นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อเร็วๆนี้ นายวรชาติ  บุญแสง ผู้จัดการเขต นครศรีธรรมราช บริษัททริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน 3BB นครศรีธรรมราช  ได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ้านบางสิบบาท ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ,  บ้านบางมูลนาค  ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง  เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยมีนายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทอง นายอำเภอปากพนัง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารตำบลป่าระกำ  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และตัวแทนประชาชนได้ร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก 3BB