3BB News & Activity

3BB เกาะพะงันจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 19/2560

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60  3BB เกาะพะงันได้จัดกิจกรรม Mini Troop  ครั้งที่ 19/2560 ขึ้นในพื้นที่บ้านใต้ หาดริ้น–พื้นที่งานขยายน้ำตกธารเสด็จ- บ้านค่าย- บ้านเหนือ-โฉลกหลำ-ในวก-ท้องศาลา-ซอยวัดสวน-แยกม่วงใหญ่-แยกโรงพยาบาล อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ โดยได้มีการจัดขบวน Troop เดินบริเวณตลาดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว    ซึ่งในการจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย