3BB News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ New Node

เมื่อเร็วๆนี้ 3BB  จังหวัดนราธิวาส ได้ออกบูธกระตุ้นยอดขายในพื้นที่  New Node   บ้านเมาะตาโก๊ะจะแนะ อำเภอจะแนะ    จังหวัดนราธิวาส  เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่เปิดให้บริการและบริเวณใกล้เคียง  พร้อมกันนี้ได้แจกใบปลิวแนะนำโปรโมชั่น VDSL  30/10 Mb.  และ 3BB Fiber  มีลูกค้าให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ  พร้อมกับการขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร