3BB News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์

เมื่อวันที่  24-26  พฤศจิกายน  2560    3BB จังหวัดสงขลา  ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์  ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้  โลตัสเอ็กซ์ตร้า lสงขลา โดยมีการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น  VDSL 30/10 Mb.   Fiber 100/30 Mb.   Fiber 150/50 Mb.   และ  Fiber  200/100  Mb.  พร้อมแนะนำบริการอื่นๆ ของ 3BB ให้กับลูกค้าที่สนใจ รวมถึงได้นำของสมนาคุณมาแจกให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจรด้วย