3BB News & Activity

3BB จัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน ปั่นแลเมืองเบตง จังหวัดยะลา

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 3BB ปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน ”ปั่นแลเมืองเบตง” จังหวัดยะลา ขึ้น
โดยมีนายดำรง ดีสกุล นายอำเภอเบตง  เป็นประธานเปิดงาน  ร่วมกับคุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขตปัตตานี ทั้งนี้การจัด
กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในพื้นที่  และสนับสนุนให้คนรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี  โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 160 คน จุดเริ่มต้นที่ 3BB Shop เบตง เส้นทางปั่นรอบเมืองและชุมชน ระยะทางปั่นประมาณ 
25  กิโลเมตร รวมทั้งจัดขบวนรถแห่ spot โฆษณา 3BB เพื่อประชาสัมพันธ์บริการอินเทอร์เน็ต จาก 3BB  ภายหลังกิจกรรม
มีการจับรางวัลมอบให้นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคนที่ร่วมงานได้เป็นอย่างดี