3BB News & Activity

3BB ภูเก็ต เปิดสาขาใหม่ 3BB Shop ภูเก็ตโกรเซอรี่

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 จังหวัดภูเก็ตได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ 3BB Shop ภูเก็ตโกรเซอรี่ โดยมี คุณเชาวลิต พิสิฐเดโช
ผู้จัดการเขตคลัสเตอร์ภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ 3BB Shop ภูเก็ตโกรเซอรี่ เปิดทำการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการ
ติดต่อขอรรับบริการต่างๆจาก 3BB  รวมถึงส่งเสริมประชาสัมพันธ์ และการขายโปรโมชั่นใหม่ Fiber แก่ลูกค้า โดยทีมงานการตลาดภูเก็ต
ได้จัดกิจกรรมเดินแห่ Troop ฉลองเปิดสาขาใหม่ มีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างดี