3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย New Node บ้านปัจฉิมบันนังสตา

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย New Node บ้านปัจฉิมบันนังสตา จังหวัด ยะลา ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ อัพโหลดเพิ่มเป็น 2 เท่า ความเร็ว VDSL 30/10 Mb. VDSL 50/20 Mb. และ สามบีบี ไฟเบอร์แรงจริง Fiber 200/50 M. ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการและบริเวณใกล้เคียง ลูกค้าให้ความสนใจสอบถามข้อมูลต่างๆ และขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร