News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อแนะนำบริการ VDSL และ Fiber ให้กับลูกค้า

รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆให้ลูกค้าได้รับทราบ

โดยมีการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆให้ลูกค้าได้รับทราบ

เพื่อแนะนำโปรโมชั่นใหม่ของบริการ Fiber สำหรับลูกค้า

พร้อมมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตทุกวงจร