News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเทอร์เน็ต Fiber optic ให้กับลูกค้า และ จัดโปรโมชั่นพิเศษ

จัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมของชำร่วย จาก 3BB มากมาย

ร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาด

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ในงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

ให้ลูกค้าได้ร่วมเล่นเกมส์กับ 3BB แจกของรางวัลมาก พร้อมแจกของสมนาคุณกับลูกค้าที่ติดเน็ตทุกวงจร

ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าสอบถามข้อมูลและติตดั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

พร้อมมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ติดตั้งภายในงานทุกวงจร