3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ออกบูธในงาน Betong Halal Food

พร้อมแจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่น อินเทอร์เน็ตสามบีบี เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม

เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการอื่นๆของบริษัท

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดสตูล เข้าพบกลุ่มโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง

นำเสนอการติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการศึกษา

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง

โดยจัดทำกระทงไว้สำหรับแจก ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ 3BB Shop

3BB จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารกับการไฟฟ้า ในพื้นที่ในเมืองขอนแก่น

บริเวณหน้ารูปปั้นรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

3BB จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ New Node อำเภอละงู ฉลุง ควนโดน ท่าแพ และมะนัง

พร้อมแจกใบปลิว และอธิบายแพ็กเกจ โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB

3BB จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ New Node อำเภอป่าบอน

ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า และบริเวณใกล้เคียง

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th