3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดตรัง ร่วมทำบุญแจกน้ำดื่มในงานเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี

ท่านอาจารย์พระครูอดุลคุณาธาร (หวน ขนฺติโก) ณ วัดนิคมประทีป (วัดโคกหล่อ)

3BB จังหวัดภูเก็ต ร่วมตั้งโต๊ะรับพระ ในพิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง)

ได้เตรียมน้ำดื่ม 3BB ไปแจกสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ข่าวและกิจกรรม

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมชักพุ่มผ้าป่าสามัคคีและชักพระประจำปี 2563

โดยมีการจัดซุ้มผ้าป่าสามัคคีบริเวณหน้า 3BB Shop ชนเกษม

3BB จังหวัดลำปาง ได้ถวายเก้าอี้นั่งปูนปั้นให้กับวัดที่เป็นศาสนสถานสำคัญในจังหวัดลำปาง

เพื่อให้ผู้ที่แวะมาเยี่ยมชมได้นั่งพักผ่อนภายในบริเวณวัดที่มีโบราณสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

3BB จังหวัดลำปาง ร่วมสนับสนุนด่านตรวจฯ ของจังหวัด

มอบป้ายจราจรให้กับ 3 ด่านตรวจฯ สำคัญของจังหวัดลำปาง

3BB จังหวัดเชียงใหม่ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีการประปาส่วนภูมิภาค

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก มาตรฐาน GECC ระดับเป็นเลิศ

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop กระตุ้นยอดขาย ตามหน่วยงานราชการต่างๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโปรโมชั่น 3BB Gigatainment 3BB Giga Fiber 3BB Giga SIM

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดงานประเพณีแห่หมฺรับบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
Triple T Internet Co., Ltd. is a subsidiary company of Triple T Broadband PCL

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th