3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งมอบเข้ามอบถุงยังชีพ

ให้แก่ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาล ภายในอำเภอกาญจนดิษฐ์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

3BB จังหวัดชุมพร ส่งมอบหน้ากากผ้า ให้กับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน

3BB ภาคตะวันตก จังหวัด สมุทรสาคร มอบ Face Shield ให้กับ เจ้าหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

3BB ภาคตะวันตก จังหวัด สมุทรสงคราม มอบ Face Shield ให้กับ เจ้าหน้าที่ จุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาด

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบน้ำดื่ม 3BB ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย โควิด 19

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแลตามสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

3BB จังหวัดนราธิวาสง มอบเสื้อฝนให้กับโรงพยาบาลบาเจาะ

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th