3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop แห่รอบเมืองและพื้นที่ชุมชนหลักๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER ในงานกาชาดประจำปี

3BB นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย ในกิจกรรมงานประจำปี เทศกาลไก่เบตง

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER แรงเต็มสปีด

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดยะลา เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

ทีมงาน 3BB ได้มอบความสุขและความสนุกสนาน อาทิ กิจกรรมระบายสี เล่นเกมตอบคำถาม แจกขนม น้ำดื่ม และรับของรางวัลมากมาย

3BB จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ เอื้ออาทรบางโฉลง

พร้อมประชาสัมพันธ์สามบีบีอินเทอร์เน็ตบ้าน WiFi

3BB จังหวัดยะลา ออกประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ อำเภอธารโต คีรีเขต สุจริต และทรายแก้ว

พร้อมแจกใบปลิวแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว

3BB จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายบริเวณ ตลาดนัดบ้านใหม่ ตลาดนัดควนโดน

ทีมงานได้แจกใบปลิวโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ เน็ตบ้านแรงคุ้มราคา 50/20 Mb

3BB จังหวัดนราธิวาส ออก Kiosk Booth ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายบริเวณแหล่งชุมชน ในอำเภอเมือง อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ

แนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่ ต.อิปัน อ.พระแสง

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th