News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเทอร์เน็ต Fiber optic ให้กับลูกค้า และ จัดโปรโมชั่นพิเศษ

จัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมของชำร่วย จาก 3BB มากมาย

ร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาด

ข่าวและกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์และแนะนำบริการต่างๆของ 3BB

จัดกิจกรรมสร้างสีสัน และเติมร้อยยิ้มให้กับลูกค้า

มีการเปิดบูธรับจอง Internet เล่นเกมส์และแจกของรางวัล มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เพื่อโปรโมท 3BB Fiber Wifi ให้บริการถึงหมู่บ้านแล้วทั่วประเทศ

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขายในพื้นที่

พร้อมโปรโมชั่นแจกของสมนาคุณแก่ลูกค้าทุกราย