News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพื้นที่

พร้อมจัด Troop ส่งเสริมการขาย

เปิดบูธรับจอง Internet และเล่นเกมส์แจกของรางวัล

พร้อมจัดกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์กับ 3BB แจกของรางวัลมากมาย

รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบ