News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

แนะนำโปรโมชั่น VDSL และ Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น

พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ในงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม


มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่