News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


ภาพบรรยากาศงานคอมแอนด์ดิจิตอลเชียงใหม่ 2009 เมื่อวันที่ 2-5 ก.ค. 2552 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมงาน IT Fair Korat 2009 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา โดยในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นครราชสีมา นายคุณสุรวุมิ เชิดชัย