News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเทอร์เน็ต Fiber optic ให้กับลูกค้า และ จัดโปรโมชั่นพิเศษ

จัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมของชำร่วย จาก 3BB มากมาย

ร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาด

ข่าวและกิจกรรม


เมื่อวันคริสมาสต์ที่ผ่านมา ศูนย์บริการลุกค้า จังหวัดสุราษฏ์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นที่ 3BB Shop บิ๊กซี สุราษฎร์ธานีและ 3BB Shop แสงเพชรสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก และ ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร ได้เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ว่าที่ร้อยตรี โอภาส เศวตมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

คุณณรงค์ฤทธิ์ วิทยปรีชากุล ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง

คุณประกิตติ์ หวังพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคอีสานตอนบน บริษัท ทริปเปิล ที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) เดินทางมอบกระเช้าปีใหม่ ให้กับ ข้าราชการระดับสูง และ ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

คุณวิโรจน์ รักแจ้ง Senior Marketing & Event นำทีมหนุ่มสาว ไฟแรง 3BB กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ( มหาชน ) ภาคใต้ตอนล่าง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติป ปี 53 ตามสถานที่ต่างๆ ของแต่ละจังหวัด โดยมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆ