3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop แห่รอบเมืองและพื้นที่ชุมชนหลักๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER ในงานกาชาดประจำปี

3BB นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย ในกิจกรรมงานประจำปี เทศกาลไก่เบตง

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER แรงเต็มสปีด

ข่าวและกิจกรรม

3BB นครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมออก Booth งาน Innovation in Robotics Technology 2019

3BB ร่วมสนับสนุนติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3BB Fiber 200/100 Mb. เพื่อใช้ภายในงาน

3BB จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019

มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางจากน้องๆ นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล การประกวดธิดาไชน่าทาวน์เมืองนคร 2019

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมออกบูธในงาน ลานวัฒนธรรม วิถีไทย วิถีมือนารอ

ทีมงานได้แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ แนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB Fiber

3BB จังหวัดยะลา ร่วมออกบูธในงานมาลายูเดย์

ทีมงานได้แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ แนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB Fiber

3BB จังหวัดสงขลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย ในงานถนนคนเดิน ครั้งที่ 14

ประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว พร้อมแจกใบปลิว

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมชุมชนสัญจรขึ้นในพื้นที่บ้านกะเปา

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และเพื่อกระตุ้นยอดขาย


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th