News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


เปิดบูธรับจอง Internet เล่นเกมส์ และแจกของรางวัลมากมาย

มีลูกค้าประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโปรโมชั่นบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB

พร้อมนำน้ำดื่ม 3BB แจกให้กับผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปฟรี

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ต Package Fiber 100 MB

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่