News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่

เพื่อแนะนำบริการและกระตุ้นยอดขาย VDSLและ Fiber ในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นใหม่ Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น

พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย