News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

จัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมรับของชำร่วย จาก 3BB มากมาย

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการภายในงาน

ข่าวและกิจกรรม


รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการเสริม ของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่

พร้อมกิจกรรม Troop ประชาสัมพันธ์ภายในงาน ลูกค้าให้ความสนใจสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนี่อง

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัคร

รวมถึงแพ็กเกจน้องใหม่เน็ตบ้านไฟเบอร์แท้ ราคาสบายกระเป๋าราคาเพียง 250 บาท

จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอื่นๆสำหรับลูกค้าธุรกิจองค์กรให้กับผู้จัดการจังหวัด หัวหน้าหน่วย Supervisor และพนักงานหน้า Front Office