News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

แนะนำโปรโมชั่น VDSL และ Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น

พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ในงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมมอบของสมนาคุณให้กับลูกค้าติดตั้งใหม่ทุกวงจร

พร้อมสนับสนุนของรางวัลให้หน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปจับรางวัลให้กับเด็กๆ

สร้างความประทับใจให้กับเยาวชนไทยและผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ได้สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความประทับใจให้กับเด็กๆมาก

เพืือส่งมอบความสุข ความสนุกให้กับเด็กๆ โดยสนับสนุนของรางวัลจำนวนมาก

โดยมีนายกเทศมนตรี คุณประสิทธิ์ แบ้สกุล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมถ่ายรูปกับบูธ 3BB