News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเทอร์เน็ต Fiber optic ให้กับลูกค้า และ จัดโปรโมชั่นพิเศษ

จัดโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมของชำร่วย จาก 3BB มากมาย

ร่วมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาด

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อกระตุ้นยอดขายและประชาสัมพันธ์ internet Fiber Optic ลูกค้าใหม่ ที่ขอติดตั้งจะได้รับของสมนาคุณ

เพื่อประชาสัมพันธ์ Internet Fiber พร้อม แจกของชำร่วยจาก 3BB สำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ

ทีมงานแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น 3BB Fiber และ VDSL ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย และเพิ่มฐานลูกค้า

เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสามบีบี

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขบวนรถแห่เปิดสปอตโฆษณาภายในบริเวณรอบๆตัวเมืองจันดี