3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop แห่รอบเมืองและพื้นที่ชุมชนหลักๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER ในงานกาชาดประจำปี

3BB นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย ในกิจกรรมงานประจำปี เทศกาลไก่เบตง

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER แรงเต็มสปีด

ข่าวและกิจกรรม

3BB จังหวัดยะลา ร่วมออกบูธในงาน สมโภชแห่พระลุยไฟศาลเจ้าแม่ลิ้มกวนเหนี่ยว

เป็นกิจกรรมของจังหวัดยะลาที่จัดขึ้นทุกปี มีการออกร้านต่างๆ มากมาย

3BB นครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีมาฆบูชา

ร่วมสืบสานวิถีพุทธ งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

3BB นครศรีธรรมราช ร่วมแจกน้ำดื่ม 3BB กิจกรรมปั่นรวมใจ ช่วยภัยปาบึก

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้าร่วมปั่นจักรยานจำนวนมาก

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ขึ้นในบริเวณพื้นที่บ้านปลายหริก

เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Event ขึ้นที่ห้างเทสโกโลตัสเวียงสระ

เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3BB Fiber รวมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นๆ

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ในงานเทศกาลตรุษจึน ปี 2562

ภายในงานมีกิจกรรมออกบูธของร้านค้ามากมาย ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th