News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เดี๋ยวนี้เราเป็น Fiber WiFi หมดแล้ว ได้ทุกที่ ทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมแพ็คเกจต่างๆ

ข่าวและกิจกรรม


ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี

มีลูกค้าสนใจสอบถามพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆ

ในอำเภอเมือง อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนสับปะรด ที่ประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะนาว ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์