3BB

News & Activity

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ 3BB

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรม Troop แห่รอบเมืองและพื้นที่ชุมชนหลักๆ

เพื่อประชาสัมพันธ์ อินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER ในงานกาชาดประจำปี

3BB นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ออกบูธกระตุ้นยอดขาย ในกิจกรรมงานประจำปี เทศกาลไก่เบตง

ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต 3BB INFINITE FIBER แรงเต็มสปีด

ข่าวและกิจกรรม

3BB นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Mini Troop ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น 3BB Infinite Fiber

เพื่อกระตุ้นยอดขาย ภายในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช

3BB จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ต 3BB

บริเวณตลาดนัดต่างๆ เช่นตลาดนัดฉลุง ตลาดนัดสามแยกนิคม

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Event ขึ้นที่งานสุราษฎร์ฟู๊ดแฟร์ครั้งที่ 18 ประจำปี 2019

ออกบูธเปิดรับจอง Internet ภายในงาน พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล่นเกมแจก ของรางวัล

3BB จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย บริเวณตลาดเกษตร

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย 3BB Fiber ในพื้นที่

3BB มอบเงินบริจาคแก่สถานสงเคราห์เด็กอ่อนพญาไท

พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็ก

3BB จังหวัดปัตตานี ออกบูธกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ในงานสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

มีกิจกรรม Troop ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นเน็ตบ้านไฟเบอร์แท้


Address
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Phone

โทรศัพท์ : 66-2-100-2100
แฟกซ์ : 66-2-100-2121
ลูกค้าสัมพันธ์ : 1530

Email & Social

contact@3bb.co.th