News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

แนะนำโปรโมชั่น VDSL และ Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น

พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต 3BB ในงานเพื่อกระตุ้นยอดขาย

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม


มีลูกค้า ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยดี พร้อมขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

ซึ่่งพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber ในพื้นที่

รวมถึงแจกอั่งเปาให้กับลูกค้าทั่วไป ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี