News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำข้าราชการพลเรือนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีบวงสรวง ถวายราชสักการะที่ลานเทิดพระเกียรติ

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

โดยมีการจัดซุ้มผ้าป่าสามัคคีบริเวณหน้า 3BB Shop ชนเกษม