3BB Web Site
 
3BB Customer Service
     
Main Customer Support 3BB Shop Technical Support
   
   
 
กรุณาเลือกจังหวัด
จำนวนสาขา 3BB Shop
จำนวนสาขาทั้งหมด : 400
สาขาในกรุงเทพ : 76
สาขาในต่างจังหวัด : 324

สมัคร 3BB


  จังหวัด สงขลา

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop Big C Extra หาดใหญ่   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
ชั้น2 ห้าง Big C Extra หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดบริการ :  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น.
รับชำระ เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น.
 
  โทรศัพท์: 074-802400-1
  โทรสาร:
     
     
 

 
 
3BB Shop โลตัสจะนะ   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
45 ม. 2 ถ. ราษฎ์รักษ์ ต. บ้านนา อ. จะนะ จ. สงขลา 90160 (ชั้น 2 ติดบันไดทางขึ้น)
เปิดบริการ :  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น.
รับชำระ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.
 
  โทรศัพท์: 074-80144-4 และ 074-80122-3
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop นาทวี   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
137/2 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
เปิดบริการ :  จันทร์-วันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
รับชำระ : เงินสด/บัตรเครดิตและเช็ค ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.
 
  โทรศัพท์: 074-801820 - 1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop สงขลา   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
36 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 (ข้างโรงเรียนอนุบาลสงขลา)
เปิดบริการ :  ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

 
  โทรศัพท์: 0 7480 0070-1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop เขาแก้ว   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
17/67 ม.10 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา (ถ.กาญจนวนิช ใกล้ปั๊ม NGV เยื้อง SME Bank ตรงกันข้าม ร้านอาหารวอร์มอัพ)
เปิดบริการ :  ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

 
  โทรศัพท์: 074 800060-1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop จุติ   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
21 23 25 27 ถ.จุติอุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เปิดบริการ :  ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
 
  โทรศัพท์: 074 800002
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop Big-C หาดใหญ่   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
ชั้น2 ห้างบิ๊กซี เลขที่ 111/19 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)
เปิดบริการ :  ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.30 - 20.30 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 09.30 - 20.30 น.
 
  โทรศัพท์: 074 800020-1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop อาเซี่ยนเทรด   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
136 โชติวิทยะกุล 5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ถนนโชติวิทยะกุล5 ตลาดเปิดท้ายอาเชี่ยนเทรด)
เปิดบริการ :  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18.00 น.
 
  โทรศัพท์: 074 800030-1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop ราษฎร์อุทิศ   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
279 ถ.ราษฏร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดบริการ :  ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

 
  โทรศัพท์: 074 800040-1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop Mini Shop Robinson หาดใหญ่   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
ห้าง Robinson หาดใหญ่ (ชั้น 1 หน้าลิฟท์)
เปิดบริการ :  ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 10.30 - 20.00 น.

 
  โทรศัพท์: 074 800087-8
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop โลตัสหาดใหญ่ (หน้ามอ.)   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
อยู่เยื้องร้าน SE-ED Book ใกล้กับร้าน Boots
เปิดบริการ :  ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.

 
  โทรศัพท์: 074-800077-8
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop Central Festival หาดใหญ่   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชั้น 3
เปิดบริการ :  จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. 
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. 

เปิดบริการ : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
 
  โทรศัพท์: 074-801200 - 1
  โทรสาร:
     
     
 

 

คลิกที่รูป เพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ดูแผนที่
 
3BB Shop โลตัส สงขลา   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
64 หมู่2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
เปิดบริการ :  ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.
รับชำระ : เงินสด/เช็ค/บัตรเครดิต ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.

 
  โทรศัพท์: 074-800880
  โทรสาร:
     
     
 

 
 
3BB Shop สทิงพระ   (แผนที่ Google Map)

สถานที่ :
15/2 ม.4 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
เปิดบริการ :  ทุกวัน เวลา 08.00 - 18.00 น.
รับชำระ : เงินสด / เช็ค / บัตรเครดิต เวลา 08.00 - 18.00 น.
 
  โทรศัพท์: 074-800990
  โทรสาร:
     
     
 

 

สมัคร 3BB

 


  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  Tel: 1530 Customer service: contact@3bb.co.th
คู่มือการใช้งาน | Technical | ดาวน์โหลด | FAQ | ศูนย์บริการ | webboard  
Copyright © 2009 Triple T Internet Company Limited. All rights reserved.