3BB Shop บ้านดุง

จังหวัด : อุดรธานี

สถานที่ตั้ง : ตรงข้ามกับร้านจงเจริญมอเตอร์

ที่อยู่ : 111/1 หมู่ 1 ตรอกดงคำ ถ.ศรีขวัญเมือง ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.
                    วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 042-110053-4

3BB Shop บิ๊กซี ตาก

จังหวัด : ตาก

สถานที่ตั้ง : ตรงข้ามร้านวุฒิศักดิ์คลีนิค และ เยื้องธนาคารกสิกรไทย

ที่อยู่ : 18/3 ถ.พหลโยธิน ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 055-030070-1

3BB Shop กุฉินารายณ์

จังหวัด : กาฬสินธุ์

สถานที่ตั้ง : อยู่ใน ปตท. สาขากุฉินารายณ์ ตรงข้ามโลตัส

ที่อยู่ : 158/1 หมู่ 13 ถนนสมเด็จกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 043-010424 043-010442

3BB Shop โลตัสนครศรีธรรมราช

จังหวัด : นครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 ตรงกันข้ามร้าน Mikucha

ที่อยู่ : 15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000.

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 - 19:30 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 075-800900 075-800901

3BB Shop คำตากล้า

จังหวัด : สกลนคร

สถานที่ตั้ง : ใกล้กับเทสโก้ โลตัส สาขาคำตากล้า

ที่อยู่ : 264/1 หมู่ 11 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

เปิดบริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

รับชำระด้วยเงินสด , เช็ค และ บัตรเครดิต


เบอร์ติดต่อ : 042-090355-6
ดู Shop อื่นๆ เพิ่มเติม