3BB Promotion

โปรโมชั่นพิเศษ!! สำหรับลูกค้า 3BB


เงื่อนไข 3BB
1. ส่วนลด 8% และ รับชุดกระเป๋าสุดจี๊ด มูลค่า 590 บาท สำหรับลูกค้าชำระค่าบริการ 12 เดือน จำนวน 1 ชุด/1 รหัสลูกค้า ตลอดโครงการ
2. สมัครบริการได้ที่ 3BB Shop ทุกสาขา และสามารถรับชุดกระเป๋าได้ที่ 3BB Shop ที่สมัครใช้บริการ และ  ของมีจำนวนจำกัด
3. สงวนสิทธิ 1 รหัสลูกค้าเมื่อเลือกชำระค่าบริการ 12 เดือนแล้วไม่สามารถสมัครหักบริการรายเดือนอัตโนมัติได้
เงื่อนไขการรับสิทธิบัตรเครดิต KTC
1. การมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ 500 คะแนน/รายการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามเงื่อนไขที่เข้าร่วมรายการ
2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ โดยโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกภายใน 60 วันหลังจากชำระค่าบริการรายเดือนสามบีบี 12 เดือน
เงื่อนไขการรับสิทธิบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อชำระค่าบริการรายปี 3BB ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60 รับฟรีคะแนนสะสม Thank You Rewards 1,000 คะแนน (จำนวนคะแนนสูงสุด 1,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดโครงการ) ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
2. เฉพาะบัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรเครดิตแอร์เอเชีย รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อชำระค่าบริการรายปี 3BB ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. – 30 ก.ย. 60 (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท/ท่าน/ตลอดโครงการ)
3. ต้องเป็นสมาชิกบัตรบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ยกเว้น บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส, บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ และบัตรเสริมทุกประเภท
4. เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น และต้องมีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชำระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณให้คะแนนสะสม หรือเครดิตเงินคืน
5. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards หรือ เครดิตเงินคืน ให้ภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการตัดยอดบัตรเครดิตสำเร็จ
6. ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นหรือยกเลิกข้อเสนอนี้กับผู้ถือบัตรรายใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2638-4000 หรือ www.bangkokbank.com/creditcard