3BB Product

3BB Fiber 100/30 Mbps

สมัครภายใน 31 พ.ค. 60 จะได้รับราคาโปรโมชั่น ตลอดการใช้งาน

สนใจสมัครบริการ Click


   เงื่อนไขโปรโมชั่นและการบริการ

  • ใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย(Home Use) เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันสมัคร
  • ซื้ออุปกรณ์ GPON ONT ราคา 2,200 บาท
  • รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท
  • เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกรณีที่ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าความเร็วที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการอันเนื่องมาจากปัจจัยหรือข้อจำกัดทางเทคนิคและโครงข่ายรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น