CSR To School > จังหวัดชลบุรี


ทีมงาน 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้กับ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ที่ได้รับการสนับสนุนอินเท...

3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ให้กับ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) ซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ที...

3BB จังหวัดชลบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านทุ่งกราด ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อใ...

3BB จังหวัดชลบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุ...

3BB จังหวัดชลบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านหินวง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ค...

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  ที่ผ่านมา 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  โครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านขลอด&nbs...

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี“ ให้กับโรงเรียนวัดนาจอมเทียน" ซึ...

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านบึง ซึ่งเป็นโ...

เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ "บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" ให้กับโรงเรียนบ้านอำเภอ ซึ่งเป็...

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559  ที่ผ่านมา 3BB พัทยาได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี “ ให้กับโรงเรียนเทศบาล 1(บ้...