CSR To School > จังหวัดกรุงเทพมหานคร


3BB ภาคตะวันตกเขตธนบุรี โดย คุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการภาคตะวันตก และ ผู้บริหาร ได้ ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ  WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อก...