CSR To School > จังหวัดสตูล


3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านหาญ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสต...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาห...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยงโป หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จ...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมื...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเม...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” ให้แก่โรงเรียนบ้านสนกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหว...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านราวปลา ตำบลทุ่งหว้าอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล...

3BB จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ” ให้แก่โรงเรียนบ้านนิคมซอย 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหว...

3BB  จังหวัดสตูล ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังห...