CSR To School > จังหวัดปราจีนบุรี


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 3BB จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ซึ่งเป็นโรงเรี...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวัดสง่างาม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื่...

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดย 3BB จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ ซึ่งเป็นโร...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เ...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ได้ส่งมอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต เพื...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี 3BB ได้ให้ความรู้เกี่ย...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 จังหวัดปราจีนบุรี 3BB ได้...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนวัดแสงสว่าง จังหวัดปราจีนบุรี 3BB ได้ให้ความรู้เกี่ยวก...

3BB จังหวัดปราจีนบุรี ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง จังหวัดปราจีนบุรี 3BB ได้ให้ความรู้เกี...

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี...