CSR To School > จังหวัดนราธิวาส


3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยม...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ในโครงการ “ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนมะนังปังยัง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดย...

3BB จังหวัดนราธิวาส  ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านดานา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี ให้แก่โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง  อำ...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านศรีพงัน อำเภอตากใบ จังหวัดนร...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi  ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านปูยู  ตำบลเกาะสะท้อน&nb...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปา...

3BB จังหวัดนราธิวาส ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” ให้แก่โรงเรียนบ้านตันหยง ตำบลยาเร๊ะใต้อำเภอบาเจาะ จังหวัดน...

3BB  จังหวัดนราธิวาส   ส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ WiFi   ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี”  ให้แก่โรงเรี...