CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

โรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนาน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมายโดยมีผู้นำชุมชน รวมทั้ง ประธานและกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ ผอ.อดุลย์ นัยวุฒิ กล่าวว่าโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบอินเทอร์เน็ตและไวไฟให้ใช้ สามารถช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้อย่างมากและนักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้เลือกโรงเรียนในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ ทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุด

ด้านคุณภูมิพัฒน์ ทานุพันธ์สกุล ผู้จัดการจังหวัดตาก กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>