CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนวัดใหม่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนวัดใหม่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรีโรงเรียนวัดใหม่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี" เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ค้นคว้าวิชาเรียน และยังได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโอกาสให้ทัดเทียมกับเด็กในสังคมเมือง อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมมอบความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบเงินสนับสนุนกการจัดบอร์ดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมเล่นเกมส์แจกของรางวัลมากมาย ทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมดังกล่าว น้องๆ นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน
โดยนักเรียนที่ได้รับทุนมี ดังนี้
1. เด็กชายศุภสิน วิศรี
2. เด็กชายอังคาร เลื่อยลอย
3. เด็กชายบริพัฒน์ สุดใจ
4. เด็กหญิงธนพร มังคะโชติ
5. เด็กหญิงรัชนีวรรณ ใหม่วงศ์
6. เด็กหญิงสงกรานต์ วีระษัย
7. เด็กหญิงดาวิกา แก้วสารพัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ ผอ.เนตร จันขันสี กล่าวว่า โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นอย่างดียิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และได้เลือกโรงเรียนแห่งนี้ในการจัดกิจกรรมดีๆ อินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้ ทางโรงเรียนจะใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ด้านคุณศุภกิจ ชำนาญ ผู้จัดการศูนย์บริการลูกค้า จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม และมอบสิ่งที่ดีๆ ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องของการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และเติบโตเป็นบุคลกรที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>