CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตในโครงการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ทางหน่วยงาน 3BB เชียงใหม่และ ลำพูนร่วมกัน จัดกิจกรรม CSR ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่า อำเภอป่าซาง ลำพูนในกิจกรรมได้เล่นเกมส์แจกของรางวัล ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6 แนะนำส่งเสริมความรู้ทางด้าน อินเทอร์เน็ต และข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กร และเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และของที่ระลึกแก่คณะครูนักเรียนซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี


หัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ >>