3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Mobile unit หน้าร้านค้าตัวแทนขาย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา 3BB ภาคตะวันตก จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่การตลาด จัดกิจกรรม Mobile unit หน้าร้านค้าตัวแทนขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย ต.สระกระเทียม ต.หนองงูเหลือม และ ต.โพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม โดยมีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ติดป้าย และแจกของชำร่วย 3BB ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย