3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขาย อำเภอชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 26/09/2560 ที่ผ่านมา 3BB จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขาย อำเภอชัยบาดาล ณ ร้านกาลครั้งหนึ่ง โดยทางทีมงาน 3BB ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์ Router ที่ใช้ในแต่ละ Package พร้อมกับตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมอบรวมและได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย