3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพในพื้นที่ อำเภอคลองแงะ อำเภอปาดังเบซาร์ และ อำเภอสะเดา

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการอบรมตัวแทนขายอย่างมืออาชีพ ให้กับตัวแทนขายพื้นที่ อำเภอคลองแงะ อำเภอปาดังเบซาร์ และ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ ร้าน คอฟฟี่ 12 สะเดา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ทีมงาน 3BB ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB อุปกรณ์ Router ทักษะด้านการขาย และเทคนิคการแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น การตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย