3BB Agent News & Activity

3BB จังหวัดนครปฐม มอบสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อยืด และเสื้อแจ็คเก็ต ให้กับตัวแทนขาย

3BB จังหวัดนครปฐม มอบสื่อประชาสัมพันธ์ เสื้อยืด และเสื้อแจ็คเก็ต ให้กับตัวแทนขาย ในอำเภอกำแพงแสน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสนับสนุนให้ตัวแทนขาย 3BB สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น