3BB Agent News & Activity

3BB Cluster ปัตตานีเยี่ยมเยียนตัวแทนขาย

พนักงานจาก Cluster ปัตตานี ได้เยี่ยมเยียนตัวแทนขายในจังหวัดนปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบอินทผลัม และกาแฟซอง แก่ตัวแทนขายเนื่องในเทศกาลถือศีลอด(เดือนรอมฏอน)ของชาวมุสลิม ในโอกาสเดียวกันนี้ได้สอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของตัวแทนขายอีกด้วย