3BB Agent News & Activity

คณะผู้บริหาร 3BB เยี่ยมตัวแทนขาย จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

คณะผู้บริหารระดับสูงของ 3BB นำโดยคุณสมบัติ พันศิริพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณยอดชาย อัศวธงชัย Chief Operating Officer 2 คุณสิทธา สุวิรัชวิทยกิจ ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล คุณธยานนท์ วิเศษจิตเลิศ ผู้อำนวยการภาคตะวันออก คุณกฤษณะ ศรประสิทธิ์ ผู้จัดการ Cluster ระยอง คุณวิกรม์ ประสิทธิ์วิไล ผู้จัดการ Cluster ชลบุรี ได้เดินทางเข้าเยี่ยมตัวแทนขาย 3BB ในจังหวัดระยอง และชลบุรี ในจังหวัดระยองได้เยี่ยมตัวแทนขายที่หมู่บ้านเกาะลอย อำเภอแกลงและตัวแทนขายในตำบลตะพง อำเภอเมือง ซึ่งตัวแทนขายรายนี้เป็นทั้งร้านขายของชำและร้านเน็ต นับว่าเป็นตัวแทนขายที่มีศักยภาพในการขายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB เป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมตัวแทนขายอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การเยี่ยมเยียนตัวแทนขายในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่คณะผู้บริหารจะได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ก่อนเดินทางกลับคณะผู้บริหารได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนขายอีกด้วย