3BB News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ณ ห้างสรรพสินค้า Big C หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 4 – 6 สิงหาคม  2560  3BB จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย ณ ห้างสรรพสินค้า Big C หาดใหญ่ โดยได้นำโปรโมชั่นบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  VDSL 30/10 Mb.    และ FTTx  เน็ตบ้านแรงเต็มขั้น 100/30 Mb.      FTTx. 150/50 Mb.  และ  FTTx  200/100 Mb. มาแนะนำบริการให้ลูกค้าได้รับทราบ  พร้อมกิจกรรม Troop ภายในห้าง ซึ่งลูกค้าได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีลูกค้าสอบถามรายละเอียดต่างๆ และพื้นที่ให้บริการ  และได้แจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สมัครอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร