3BB News & Activity

3BB จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Back To School ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์

ทีมการตลาด 3BB จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ออกตั้งบูธ และ ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น Back To School ตอนรับเปิดเทอม สำหรับ นักเรียน,นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ จ.สมุทรปราการ พร้อมเล่นเกมกับน้องๆ นักเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องนักเรียน และผู้ปกครอง สอบถามถึงโปรโมชั่นดังกล่าวเป็นอย่างมาก