3BB News & Activity

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธ งานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธ “งานถนนคนเดิน ท่าพระยาสาย” ร่วมกับพาณิชย์ จังหวัดนราธิวาส ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560 มีกิจกรรมประชาประชาสัมพันธ์ แนะนำโปรโมชั่น VDSL 30 Mb. VDSL 50 Mb. ไฟเบอร์แรงจริง 3BB Fiber และ โทรศัพท์บ้าน 3BB มีลูกค้าให้ความสนใจ สอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการ รวมถึงข้อมูลอื่นๆของ 3BB ทีมงานได้แจกใบปลิวให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวงาน และตามร้านค้าต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้เพิ่มขึ้น