3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออก Booth ในงาน

3BB จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออก Booth ในงาน "เดอะหลาด ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2560 ณ โรงพิธีช้างเผือกยะลา มีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ VDSL 30/10 Mb. VDSL 50/20 Mb. 3BB Fiber 50/10mb. Fiber 100/20mb. และ Fiber 200/50mb. มีโปรโมชั่นพิเศษ และของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่สมัครอินเทอร์เน็ตภายในงาน ทุกวงจร ลูกค้าให้ความสนใจ และตอบรับในกิจกรรมนี้อย่างดี สร้างยอดขายได้หลายวงจร