3BB News & Activity

3BB เกาะสมุยได้จัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 4 ขึ้นในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 60 3BB เกาะสมุยได้จัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 4 ขึ้นในพื้นที่ สำนักงาน 3BB บ่อผุด – บ้านดอน-บ่อนไก่-บ้านงามงาย-หมู้บ้านเฉวงปาร์คเวย์และปากซอยสวนเกษตร อ.เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSLและ Fiber ในพื้นที่ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น Fiber 100Mb/30Mb และบริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบ โดยได้มีการจัดขบวนTroopเดินไปตามตลาดและแหล่งชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งในการจัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายราย