3BB News & Activity

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธบริเวณ New Node ปั้มน้ำมันเอสโซ่บ้านเนียง

3BB จังหวัดยะลา ออกบูธบริเวณ New Node ปั้มน้ำมันเอสโซ่บ้านเนียง ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสามบีบี VDSL 30/5 Mb. และ VDSL 50/10 Mb. กระตุ้นยอดขายในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ มีลูกค้าสนใจสอบถามพื้นที่ให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ลูกค้ายังคงตอบรับบริการของ 3BB อย่างดีขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจร