3BB News & Activity

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมมอบของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ณ. Shop 3BB เป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูกค้า ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี และรักษาฐานลูกค้าเดิมอีกทางหนึ่ง