News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมของแถมแบบจัดเต็ม และปิดท้ายด้วยจุดลงทะเบียน สำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับฟรีกระเป๋า Shopping Bag ตลอดทั้ง 4 วัน

ในพื้นที่ อ.คีรีรัฐนิคมและ อพระแสงจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL

เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 59 ที่ผ่านมา โดยการตั้ง Booth ที่ ห้างโลตัส สมุทรสงคราม

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อประชาสัมพันธ์โปโมชั่นใหม่จาก 3BB ให้กับประชาขนที่มาเดินในงาน สมสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี

เพื่อกระตุ้นยอดขาย VDSLและ FTTx ในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการเสริมของบริษัทให้กับลูกค้าในพื้นที่

สมัคร 3BB ในงาน Thailand Mobile Expo 2016 เตรียมรับของรางวัลมากมาย

ทีมงานการตลาดภูเก็ตได้จัด Event กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการขาย พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

3BB จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดกิจกรรม TROOP เน็ตแรงเกินพิกัด รอบเมืองร้อยเอ็ด

3BB จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม Troop ที่ตลาดสดเทศบาล อำเภอชุมแพ