News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการ

ร่วมกับภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ อาคารอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองภูเก็ต

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการขาย ณ ห้างเทสโก้ โลตัส ภูเก็ต

ทีมงานขายเข้าไปร่วม Knock Door ,แจกใบปลิว,รับจองรวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น FTTx และ VDSLให้ลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวทราบ

ในพื้นที่ สำนักงาน 3BB บ่อผุด – ศิลาวดี-สวนผีเสื้อ-หัวถนน-ปตท.ละไม-หลังวัดละไม-หินตา-หินยาย-ตลาดเก่าละไมและ ถนนเลียบหาดละไม

โดยมีหน่วยงานและบริษัทห้างร้านอื่นๆภายในจังหวัดระนองได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้หลายหน่วยงาน

มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกอาทิ เล่นเกม วาดภาพระบายสี รวมถึงแจกขนม น้ำดื่ม และของของขวัญให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง