News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL 30Mb/5Mbและ FTTx 200Mb/50Mb ในพื้นที่

ซึ่งเป็นพื้นที่งานขยาย New Node ปี2016 พร้อมทั้ง Knock Door ,แจกใบปลิว และรับจอง

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง

ข่าวและกิจกรรม


พนักงานแนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นของสามบีบี

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการ

ตั้งโต๊ะรับพระของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ พร้อมแจกน้ำดื่ม 3BB ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง

พนักงานแนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นของสามบีบี

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง