News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดยะลา ร่วมสนับสนุนโครงการต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนสาธิตราชภัฎยะลา

3BB ตรังได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง

3BB สระบุรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ โรงเรียนวัดพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ข่าวและกิจกรรม


3BB สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่สวนสาธารณะเกาะลำพู ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

JASIF ประกาศเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ( JASIF ) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ร่วมมือกับ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB ร่วมกับ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรม CSR เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ นั้น

3BB จังหวัดภูเก็ต มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 หน่วยงานราชการ และ ลูกค้าภาคเอกชน จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีตลอดไป

3BB RO1 จัดกิจกรรม Mini Event เพื่อกระตุ้นยอดขายพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจัดกิจกรรมให้ลูกค้าร่วมสนุก และแจกของ