News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB พิษณุโลก ร่วมออกบูธงาน LOL and Lostsaga Roadshow 2015@ เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธ NEW NODE บ้านบาโงระนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ สถานีอนามัยบาโงระนะ

3BB ชุมพร จัดกิจกรรม Mini Troop FTTx ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่ให้บริการ FTTx ใหม่ และเร่งยอดขาย FTTx และ ADSLในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม


3BB จังหวัดสตูล ร่วมออกบูธในโครงการเทศบาลพบประชาชน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ณ บริเวณโรงเรียนบ้านผัง

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธ NEW NODE บ้านบือเระบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

3BB สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Knock Door พื้นที่ New Node เพื่อกระตุ้นยอดขาย ADSLในพื้นที่ให้ได้ตามเป้าหมาย

3BB จังหวัดนราธิวาส ออกบูธกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ NEW NODE เจาะวาสุไหงปาดี บริเวณสี่แยกเจาะวา

3BB สงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่สนับสนุนโครงการ “ศิครินทร์ หาดใหญ่ ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5”

3BB จังหวัดสงขลา ออกบูธกิจกรรมในงานเทศกาลของดีเมืองสงขลา ประจำปี 2558 จัดขึ้นบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา