News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งมอบของสมนาคุณมอบให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงาน

ณ บริเวณโคกสยาสุไหงปาดี และตะโล๊ะแนง จังหวัดนราธิวาส

มีกิจกรรมแจกของที่ระลึกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ณ Shop 3BB ลูกค้าให้ความสนใจ และสอบถามข้อมูลบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข่าวและกิจกรรม


พื้นที่ อ.เกาะพะงัน เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสามบีบี

ในพื้นที่ อ.กะเปอร์,อ.สุขสำราญ, อ.เมือง จ.ระนอง

บริเวณNew Node บ้านทำเนียบ และละเมาะบก สายบุรี จังหวัดปัตตานี

จัดกิจกรรม troop ประชาสัมพันธ์ FTTX ที่อำเภอด่านช้าง