News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB สนับสนุนการจัดโครงการ THNG ครั้งที่ 5 จัดโดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

สมัครพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจาก 3BB ได้ที่งาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 36

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Event เปิด 3BB Shop โลตัสสุราษฎร์ธานี

ข่าวและกิจกรรม


3BB จังหวัดสตูล ร่วมออกบูธในโครงการ

3BB จังหวัดสงขลา ออกบูธกิจกรรมในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2558

3BB พัทยา จังหวัดชลบุรี ขอส่งภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ CDS @Central พัทยา Center

3BB กรุงเทพฯได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานประกวดเต้น Cover Dance @ ห้างน้อมจิตต์ เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558

3BB จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

3BB ชุมพร ได้จัดกิจกรรม Knock Door ในพื้นที่ New Node ทั่วทุกชุมชน