News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ซึ่่งลูกค้าได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตหลายวงจรด้วยกัน

โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งบริจาคเงิน และเสื้อผ้าสิ่งของจำเป็นต่างๆ

พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

ข่าวและกิจกรรม


พร้อมแจกของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในงานทุกวงจร

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่

โดยมีนายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนได้ร่วมรับมอบถุงยังชีพจาก 3bb

ในพื้นที่งานขยายและแหล่งชุมชนในเกาะพงัน

เพื่อประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์ ที่เปิดให้บริการและบริเวณใกล้เคียง

โดยมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือผ่านเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง