News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมออกบูธ ในงานของดีเมืองเบตง ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2558

3BB ร่วมจัดงาน Thailand Mobile 2015 Showcase

แจสโมบายบรอดแบนด์ (JAS Mobile Broadband) วางเงิน 796 ล้านยืนยันร่วมประมูลคลื่น 1800 MHz

ข่าวและกิจกรรม


3BB ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว พร้อมมอบเงินสนับสนุนทีมวอลเลย์บอล 3BB-นครนนท์

3BB จังหวัดสงขลาร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ เทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา

3BB สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม Mini Troop + TU Day ครั้งที่ 13 บริเวณชุมชนบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

แจส โมบายบรอดแบนด์ (JAS Mobile Broadband) ลุย 4G ต่อเนื่องรับซองประมูลคลื่น 900 MHz

3BB จัดกิจกรรม Mini Event เพื่อกระตุ้นยอดขายพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้าง YES บางพลี

3BB จัดกิจกรรม Mini Eventเพื่อกระตุ้นยอดขายพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ ณ 3BB Shop Big c สำโรง