News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมการเปิดตัวศูนย์บริการ 3BB แห่งใหม่ 3BB Shop YES บางพลี

กลุ่มบริษัทจัสมินฯ ร่วมจัดกิจกรรม นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดประตูภาคใต้สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

3BB สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Knock Door และ Street Kios Booth เพื่อกระตุ้นยอดขายทั่วทุกพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม


วันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประะจำปี 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3

3BB จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมออกบูธงานกาชาดประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์หัว

3BB จังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน..แลเมือง ประจำปี 2558 ณ.โรงเรียนเทศบาล3

3BB ระยอง ร่วมออกบูธสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2558 พร้อมแจกน้ำดื่ม3BB และซองพลาสติกกันน้ำ3BB ให้กับผู้ที่

3BB จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และแนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรหนาแน่น ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 2558เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

3BB จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม Kios Booth กระตุ้นยอดขายในพื้นที่เปิดให้บริการอินเทอรเน็ต และในแหล่งชุมชนตามตลาดนัดต่างๆ