News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

ออกตั้งบูธ เพื่อรับสมัครบริการลูกค้าและกิจกรรมเล่นเกมกับผู้ที่มาเดินจับจ่ายบริเวณตลาดนัด

โฆษณาประชาสัมพันธ์บริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในพื้นที่ได้รับทราบโดยได้มีการจัดขบวน Troop บริเวณตลาดและแหล่งชุมชน

กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเปิดบูธรับจอง Internet, เล่นเกมส์และแจกของรางวัล

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อกระตุ้นยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่ดังกล่าว

ทีมงานได้แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทรีบรอดแบนด์

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย Fiber และ VDSL ในพื้นที่

เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขายอินเทอร์เน็ตสามบีบี

เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย อินเทอร์เน็ตสามบีบี

พร้อมตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการ