News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

3BB สุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรม Mini Troop ครั้งที่ 1 ขึ้นในพื้นที่ ชุมชนตลาดและบ้านท่าสน

3BB จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์กระตุ้นยอดขาย ณ Shop Big C Extra อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3BB จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการคืนกำไรให้กับลูกค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

ข่าวและกิจกรรม


3BB นครศรีธรรมราช ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 บริเวณสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

3BB จังหวัดสงขลา ได้สร้างความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง ที่มาร่วมงานในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

3BB จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

3BB จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสาธารณะทะเลน้อย

3BB ฉะเชิงเทรา มอบกระเช้า ของขวัญสวัสดีปีใหม่ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ประจำปี 2016

3BB ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมวันเด็ก“สานฝันวันเด็ก พี่ปันให้น้อง” ณ โรงเรียนบ้านท่ากระดา