News & Activity

กิจกรรม 3BB ล่าสุด

เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขายVDSLและ FTTxในพื้นที่

ลูกค้าให้การตอบรับบริการของ 3BB เป็นอย่างดี

ข่าวและกิจกรรม


เพื่อกระตุ้นและเร่งรัดยอดขาย VDSL และ Fiber ในพื้นที่

มีลูกค้าให้ความสนใจสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยมียอดติดตั้งอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 72 วงจร

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพื้นที่

พร้อมจัด Troop ส่งเสริมการขาย

เปิดบูธรับจอง Internet และเล่นเกมส์แจกของรางวัล

พร้อมจัดกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์กับ 3BB แจกของรางวัลมากมาย