3BB x dtac

3BB ร่วมกับ DTAC ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับการใช้งานทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี FTTx และ 4G จะทำให้การใช้งานในแบบเดิมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลที่ความเร็วและคุณภาพดีขึ้นสามารถให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างเต็มรูปแบบตรงความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไม่มีข้อจำกัด


3BB collaborates with DTAC to provide services nationwide and support all forms of use. With Fiber Optic technology and 4G technology, it will completely change the way you use it, whether data transmission speeds and better quality. Able to provide a full range of multimedia needs of users without any restrictions

3BBXDTAC

เงื่อนไขสำหรับบริการอินเทอร์เน็ต 3BB

 •  ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันที่สมัคร
 •  รับสิทธิยืมอุปกรณ์มูลค่า 2,200 บาท
 •  Speed Port LAN ตามมาตรฐาน Gigabit Ethernet และ Speed WiFi ขั้นต่ำตามมาตรฐาน
 • รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท
 • สัญญา 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 300Mbps/300Mbps
 • สัญญา 24 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 1000Mbps/200Mbps
 • บริการ 3BB WiFi จะได้รับเมื่อสมัครบริการเรียบร้อยแล้ว
 • บริการ 3BB Cloudbox พื้นที่เก็บไฟล์ ขนาด 40 GB ใช้ฟรีตลอดการใช้งาน
 • เฉพาะพื่นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน
 • กรณียกเลิกก่อนหมดสัญญา 12 เดือน หรือ 24 เดือน นับแต่วันที่เริ่มใช้บริการครั้งแรก ผู้ใช้บริการต้องคืนส่วนลดใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับให้แก่ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด ตามส่วนที่ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา
 • การเปลี่ยนความเร็วผ่าน My SWOP สามารถใช้ได้กับแพ็กเกจ 300Mbps/300Mbps ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและสามารถเปลี่ยนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เงื่อนไขสำหรับบริการ DTAC SIM (ระบบเติมเงิน)

 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Buddle ของ 3BB จะได้รับซิมดีแทคพร้อมอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดฟรี 10GB ทุกเดือนตลอดอายุการใช้บริการ 3BB
 • เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด ลูกค้าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็ว 128 kbps

อัตราการใช้ค่าบริการต่างๆ ดังนี้

 • โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 99 สตางค์
 • SMS & MMS ทุกเครือข่าย ข้อความละ 3 บาท
 • อินเทอร์เน็ต 1.99 บาทต่อ 1 MB

พิเศษ! รับโบนัสค่าโทรเพื่อใช้โทรในเครือข่ายดีแทค (นาทีละ 2 บาท)

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแต่ละแพ็คเก็จ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแพ็คเก็จตามที่กำหนดแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ราคาค่าบริการตามแพ็คเก็จยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิใดๆ ตามที่กำหนดไว้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใด รวมทั้งไม่สามารถโอนไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • ห้ามผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลในลักษณะที่บุคคลธรรมดาทั่วไปพึงใช้งาน หากพบการใช้งานผิดประเภท ผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกบริการ หรือลดความเร็วลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ต สิทธิใดๆ ตามที่กำหนดจะถูกระงับหรือยกเลิกโดยอัตโนมัติด้วย

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และ/หรือ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กำหนด